Culturele erepenning van de stad IJlst voor Ypy Zysling

De laatste avond bij De Wylde Boerinne kreeg toch nog een onverwachte wending.

Het was een geweldige voorstelling. Zo’n avond dat het voelbaar de laatste keer is. De energie van de spelers die nog een keer alles in hun rol leggen. Hoe ze in gezamenlijkheid het verhaal vertellen. Aan het publiek dat met gespannen verwachting komt kijken en krijgt wat ze graag wensten.

Na het applaus neemt Dirk Slot namens het bestuur van Muziektheater IJlst het woord en dankt een ieder. Dat doet hij na iedere voorstelling. Maar deze avond met een speciale dank voor Ypy Zysling. Dit deel had Ypy even niet geregisseerd. Ten overstaande van de cast, het publiek en iedereen die is betrokken bij De Wylde Boerinne wordt Ypy op een bijzondere manier in het zonnetje gezet door Bas Hollenberg die namens iedereen spreekt.

De afgelopen vijf jaar [of eigenlijk zes jaar] waarin Ypy zich voor en met het muziektheater IJlst heeft ingezet, met jong en oud heeft gewerkt aan vijf – of feitelijk zes als we het Baltic Festival meetellen – heeft meer betekend dan de prachtige producties die daaruit voortgevloeid zijn. De manier waarop Ypy de mensen bij elkaar brengt, met elkaar en met de stad IJlst verbindt, noemt hij uniek.

Stella van Gent, wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân, die zelf een rol speelt in De Wylde Boerinne en dus uit eigen ervaring kan spreken, prijst Ypy om haar ware invulling van mienskip. Door haar inzet en betrokkenheid heeft IJlst een verbondenheid kunnen ervaren die er anders niet zou zijn geweest. Daarom krijgt Ypy uit handen van de wethouder, mede namens het Muziektheater IJlst, de Stichting IJlst 750 en de Vereniging Stadsbelang IJlst de culturele erepenning van de stad IJlst opgespeld. Ook ontvangt ze een replica van een houten Koggeschip en een oorkonde.

Deze gouden erepenning, waarvan de vorm speciaal voor Ypy is ontworpen, is een eerbetoon aan de energie, betrokkenheid en vakmanschap die Ypy Zysling in de afgelopen jaren heeft gedeeld in IJlst. En dat raakt niet alleen de mensen met wie ze samenwerkt, maar bereikt het publiek en zingt door in de gehele stad en zelfs verder dan dat.

2018-10-23T10:40:56+00:00